INDUSTRI & OLJE

Avisen Industri & Olje har et snittopplag på 10.000 eks, og vi har drevet vår virksomhet 40 år. Avisen går ut til både generell industri og næringsvirksomhet, samt mer spesifikke bransjer som olje, skipsverft , supplytjeneste og bedrifter av teknisk og mekanisk karakter. Avisen leveres også ut til et stort spekter av hoteller og de fleste oljebaser i Norge samt offshore. Avisen legges også ut på nettett i sin helhet.

Det redaksjonelle fokus er å formidle nyheter knyttet til overnevnte bransjer, herunder strukturelle endringer i bransjene, nye produkter og tjenester, nye teknologier og prosesser. Videre går vi i dybden på enkeltema som er av interesse for bransjen. Vi gir også de enkelte bedrifter anledning til å profilere seg og sine produkter. Industri & Olje som annonsemedie gir bedriftene bred dekning i bransjene til en fornuftig pris.

TOP